KALİTE POLİTİKAMIZ

Ataylar Tekstil olarak, kusursuz ürün ve hizmetleri; zamanında ve müşterilerimizin koşulsuz memnuniyetini sağlayacak şekilde, doğa ve çevreye saygı, topluma hizmet anlayışı ile sunmak öncelikli amacımız ve görevimizdir.
Bu amaca ulaşmak için "Sürekli İyileştirme" anlayışı doğrultusunda kalitemizi ve teknolojimizi daima geliştirerek "Toplam Kalite"ye ulaşmak için çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz arasında güven ve sevgi bağının kurulması temel hedefimizdir. Bu hedefler doğrultusunda ve “müşteri odaklılığın” verdiği sorumluluk duygusu içerisinde kalite bilincinin yerleşmesi için gereken ortamları hazırlamakta, çalışanların eğitim ve öğrenimini sürekli geliştirmekte kararlıyız.
Yönetimsel verimliliğin ve etkinliğin artırılmasının, hedeflerimize ulaşma konusunda son derece önemli olduğuna inanmaktayız.

Ataylar Tekstil olarak Kalite Güvenliği temel hedeflerimiz;
● Kritik iş süreçlerinde yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek, geçilemediği durumda hedeflenen kurtarma süresi içerisinde tekrar çalışabilir hale gelmek,
● Tüm iş süreçlerinin birbiri ile entegre, uyumlu ve dengeli olmasını sağlamak,
● Kalite güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve üçüncü taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelere uymak,
● Kalite Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında müşterilerimizin bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişebilirliğini sağlamak,
● Çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve kamuoyu nezdindeki itibar ve marka değerimizin korunması,
● Kalite Güvenliği Yönetim Sistemi'nin sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır.